HOME / 

 • DANH MỤC
  Đẩy mạnh tự chủ tại các đơn vị sự nghiệp công lập

  Đẩy mạnh tự chủ tại các đơn vị sự nghiệp công lập

  Trong vài năm trở lại đây, Nhà nước đã và đang xóa bỏ cơ chế bao cấp, trừ một số hoạt động sự nghiệp quan trọng thiết yếu đến cuộ...

  Xem chi tiết »
  Chính phủ ban hành chính sách tiếp tục tháo gỡ khó khăn trong bối cảnh đại dịch Covid-19

  Chính phủ ban hành chính sách tiếp tục tháo gỡ khó khăn trong bối cảnh đại dịch Covid-19

  Ngày 29/05/2020, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 84/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doa...

  Xem chi tiết »
  Tổng quan điểm mới dự thảo thông tư hướng dẫn chế độ kế toán quản lý dự án đầu tư áp dụng đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước

  Tổng quan điểm mới dự thảo thông tư hướng dẫn chế độ kế toán quản lý dự án đầu tư áp dụng đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước

  Bộ Tài chính vừa hoàn tất việc lấy ý kiến dự thảo thông tư hướng dẫn chế độ kế toán quản lý dự án đầu tư áp dụng đối với các dự á...

  Xem chi tiết »
  Các chính sách nổi bật bắt đầu có hiệu lực trong tháng 9/2017

  Các chính sách nổi bật bắt đầu có hiệu lực trong tháng 9/2017

  Từ 1/9/2017, nhiều chính sách mới về giáo dục, trợ cấp xã hội và nhiều lĩnh vực khác bắt đầu có hiệu lực thi hành.

  Xem chi tiết »
  Hướng dẫn hoàn thuế GTGT

  Hướng dẫn hoàn thuế GTGT

  Ngày 6/2/2017 Tổng cục Thuế có Công văn 373/TCT-KK hướng dẫn giải quyết hoàn thuế GTGT đối với trường hợp người nộp thuế có số th...

  Xem chi tiết »
  Các Luật Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 9

  Các Luật Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 9

  Tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII đã thông qua nhiều Luật quan trọng như: Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng n...

  Xem chi tiết »
  Một số văn bản về quản lý tài chính, tài sản ban hành trong quý II/2015, trong tháng 7/2015 sẽ có hiệu lực thực hiện

  Một số văn bản về quản lý tài chính, tài sản ban hành trong quý II/2015, trong tháng 7/2015 sẽ có hiệu lực thực hiện

  Trong Quý II/2015, Bộ Tài chính đã ban hành hoặc phối hợp với các Bộ liên quan ban hành nhiều văn bản về quản lý tài chính, tài s...

  Xem chi tiết »
  Chính sách mới có hiệu lực từ ngày 1/8/2015

  Chính sách mới có hiệu lực từ ngày 1/8/2015

  Từ ngày 01/8/2015, hàng loạt chính sách mới liên quan đến lĩnh vực xây dựng, doanh nghiệp, tài chính nhà nước, … bắt đầu có hiệu ...

  Xem chi tiết »
  1 2  . . .  4 »