Tổng đài hỗ trợ: 1900.555.526

SẢN PHẨM - DỊCH VỤ

Trả lời của Bộ tài chính đối với một số thắc mắc khi thực hiện chế độ kế toán theo TT 107/2017/TT-BTC về nguồn hoạt động khác được để lại, hạch toán các khoản thu khác, khoản  thu học phí, viện phí có lên biểu quyết toán không, hạch nguồn cải cách tiền lương từ nguồn phí được khấu trừ để lại, chi cải cách tiền lương coi như chi hộ ngân sách không.
Nguyên tắc và phương pháp hạch toán tài khoản 008 – Dự toán chi ngân sách tại xã theo TT70/2019/TT-BTC

Nguyên tắc và phương pháp hạch toán tài khoản 008 – Dự toán chi ngân sách tại xã theo TT70/2019/TT-BTC

  • 13/12/2020

Nguyên tắc và phương pháp hạch toán tài khoản 008 – Dự toán chi ngân sách tại xã theo TT70/2019/TT-...

Bộ tài chính ban hành Thông tư số 62/2020/TT-BTC hướng dẫn Nghị định số 11/2020/NĐ-CP

Bộ tài chính ban hành Thông tư số 62/2020/TT-BTC hướng dẫn Nghị định số 11/2020/NĐ-CP

  • 08/08/2020

Ngày 22/06/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 62/2020/TT-BTC hướng dẫn kiểm soát, thanh toá...

Tổng quan điểm mới Thông tư số 70/2019/TT-BTC về chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã

Tổng quan điểm mới Thông tư số 70/2019/TT-BTC về chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã

  • 09/05/2020

Ngày 03/10/2019 Bộ tài chính ban hành Thông tư số 70/2019/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách...

NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC KHO BẠC NHÀ NƯỚC

NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC KHO BẠC NHÀ NƯỚC

  • 09/05/2020

Ngày 20/01/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 11/2020/NĐ-CP quy định về thủ tục hành chính th...

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VCS VIỆT NAM CUNG ỨNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN NGÂN SÁCH VÀ TÀI CHÍNH XÃ PHÙ HỢP VỚI THÔNG TƯ 70/2019/TT-BTC.
Hướng dẫn hạch toán các khoản chi sai từ nguồn NSNN cấp bằng dự toán đã thực hiện và quyết toán các năm trước theo Thông tư 107/2017/TT-BTC

Hướng dẫn hạch toán các khoản chi sai từ nguồn NSNN cấp bằng dự toán đã thực hiện và quyết toán các năm trước theo Thông tư 107/2017/TT-BTC

  • 26/11/2019

Hướng dẫn hạch toán các khoản chi sai từ nguồn NSNN cấp bằng dự toán đã thực hiện và quyết toán các...