Tổng đài hỗ trợ: 1900.555.526

Giới thiệu về VCS Việt Nam

            Công ty Cổ phần Công nghệ VCS Việt Nam (VCS Viet Nam Technology Joint Sock Company) là doanh nghiệp chuyên về nghiên cứu giải pháp, phát triển các ứng dụng công nghệ thông tin  vào quản lý kinh tế và quản lý các hoạt động của các cơ quan, tổ chức.

            Bằng chiến lược kinh doanh hợp lý, kinh nghiệm và sức sáng tạo không ngừng, Công ty CP Công nghệ VCS Việt Nam đã nghiên cứu phát triển nhiều phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin vào quản lý kinh tế và hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của nhiều lĩnh vực. Với sự đa dạng, chất lượng cao về sản phẩm và dịch vụ, Công ty CP Công nghệ VCS Việt Nam ngày càng phát triển và có nhiều đóng góp tích cực vào việc nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý của các tổ chức, cá nhân; khẳng định uy tín, thương hiệu với khách hàng.

           Trong lĩnh vực kinh doanh của mình, Công ty đặc biệt chuyên sâu về:

           1. Tư vấn, nghiên cứu giải pháp về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý.

           2. Phát triển phần mềm ứng dụng và dịch vụ công nghệ thông tin trong quản lý kinh tế (tài chính, tài sản, kế toán, bán hàng,...)

           3. Phát triển phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ quản lý hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ lĩnh vực giáo dục và các cơ quan hành chính, sự nghiệp khác.

           4. Cung ứng các dịch vụ máy chủ, hosting, bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ,...

           5. Cung ứng các dịch vụ tư vấn trong quản lý kinh tế,....

            Về khu vực phát triển sản phẩm dịch vụ, Công ty đặc biệt chuyên sâu về nghiên cứu phát triển phần mềm ứng dụng và dịch vụ phần mềm cho khu vực công, trong đó đặc biệt thành công trong nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý kinh tế, quản lý hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ khu vực hành chính sự nghiệp và các doanh nghiệp nhà nước đặc thù, các hợp tác xã.

            Khi lựa chọn, tư vấn giải pháp, Công ty luôn tiên phong về cập nhật các tiến bộ về công nghệ mới nhất cho các sản phẩm và dịch vụ phần mềm của mình. Với sự sáng tạo không ngừng, sản phẩm và dịch vụ của Công ty không chỉ đáp ứng yêu cầu hiện đại, an toàn thông tin mà còn đảm bảo tính khoa học trong từng sản phẩm; phù hợp với chính sách chế độ và yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ nhà nước quy định, đồng thời cũng đáp ứng yêu cầu thực tiễn: thân thiện, dễ sử dụng cho người dùng.

            Trong môi trường năng động, cạnh tranh của thị trường CNTT hiện nay, Công ty luôn ý thức chất lượng phần mềm và các dịch vụ hỗ trợ là yếu tố quyết định sự tồn tại và phát triển của Công ty. Vì vậy, trong hoạt động kinh doanh và dịch vụ, Công ty luôn quan đến nghiên cứu, cập nhật công nghệ mới trong phát triển sản phẩm và dịch vụ; quán triệt và đề cao tinh thần trách nhiệm, khả năng chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng trợ giúp khách hàng tốt của đội ngũ nhân viên; do đó Công ty ngày càng mở rộng được thị trường, khẳng định uy tín và thương hiệu với các cơ quan, tổ chức.

            Công ty rất mong nhận được sự quan tâm của Quý khách hàng sử dụng sản phầm và dịch vụ của Công ty. Chúng tôi luôn cam kết về sự hợp tác tốt, lâu dài và tin cậy vì lợi ích của người tiêu dùng, qua đó mong được góp phần vào việc đổi mới và nâng cao hiệu quả quản lý của các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

            Công ty xin trân trọng cảm ơn!

 

VCSVIETNAM.COM