HOME / GIỚI THIỆU
VỀ CHÚNG TÔI

Công ty Cổ phần
Công nghệ VCS Việt Nam

Công ty cổ phần Công nghệ VCS Việt Nam (VCS Viet Nam Technology Joint Sock Company) là doanh nghiệp chuyên về cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý kinh tế; nghiên cứu giải pháp, phát triển các ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý kinh tế và hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ quan, tổ chức.

  VCS Việt Nam luôn nhận được sự tin cậy, hài lòng của khách hàng nhờ sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao, đóng góp tích cực vào việc nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý của các tổ chức, cá nhân.

10+
Kinh nghiệm

Lĩnh vực chuyên sâu

 Trong hoạt động kinh doanh, Công ty đặc biệt chuyên sâu về sản xuất và cung cấp các dịch vụ:

1. Tư vấn giải pháp về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý.

2. Phát triển các nền tảng công nghệ số và dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ quản lý kinh tế (tài chính, đầu tư, tài sản, kế toán,...).

3. Phát triển các nền tảng công nghệ số và dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ quản lý hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ trong các lĩnh vực (giáo dục, đào tạo, y tế và các cơ quan hành chính, sự nghiệp khác).

4. Máy chủ, hosting.

5. Tư vấn, hỗ trợ xây dựng cơ chế quản lý kinh tế của các cơ quan, tổ chức.

6.Tổ chức bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ; kiến thức, kỹ năng công nghệ thông tin theo nhu cầu của các cơ quan, tổ chức.

MỤC TIÊU

 

Là doanh nghiệp tin cậy về phát triển sản phẩm, dịch vụ ứng dụng công nghệ số vào quản lý kinh tế, với tính năng vượt trội, đem đến hiệu quả hàng đầu cho các cơ quan, tổ chức.

ĐỘNG LỰC

 

Nhu cầu và sự hài lòng của khách hàng là động lực cho sự sáng tạo không ngừng và phát triển bền vững của công ty.

PHƯƠNG CHÂM HÀNH ĐỘNG

  Sáng tạo - Trách nhiệm - Hiệu quả