Tổng đài hỗ trợ: 1900.555.526

Những quy định mới về việc hạch toán kế toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi do Nhà nước đầu tư, quản lý theo Thông tư số 76/2019/TT-BTC

Những quy định mới về việc hạch toán kế toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi do Nhà nước đầu tư, quản lý theo Thông tư số 76/2019/TT-BTC

Ngày 05 tháng 11 năm 2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 76/2019/TT-BTC hướng dẫn về chứng từ kế toán, tài khoản kế toán và sổ kế toán dùng để hạch toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi do nhà nước đầu tư và quản lý (sau đây gọi là Thông tư 76) thay thế cho Thông tư 98/2014/TT-BTC hướng dẫn kế toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (sau đây gọi là Thông tư 98). Trên cơ sở hướng dẫn của Thông tư, bài viết này nhằm giới thiệu đến quý bạn đọc những quy định mới về việc sử...

Chi tiết...

Quy định mới về việc xác định nhu cầu và nguồn kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế năm 2019

Quy định mới về việc xác định nhu cầu và nguồn kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế năm 2019

Ngày 05 tháng 06 năm 2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 31/2019/TT-BTC hướng dẫn việc xác định...

Chi tiết...

VCS VIỆT NAM TÍCH CỰC TRIỂN KHAI PHẨN MỀM	 PHÙ HỢP VỚI CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MỚI VÀ CÁC QUY ĐỊNH LIÊN QUAN

VCS VIỆT NAM TÍCH CỰC TRIỂN KHAI PHẨN MỀM PHÙ HỢP VỚI CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MỚI VÀ CÁC QUY ĐỊNH LIÊN QUAN

Vừa qua, Bộ Tài chính đã ban hành các văn bản sửa đổi, bổ sung một số chế độ kế toán và các quy địn...

Chi tiết...