DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Cùng với hoạt động nghiên cứu, phát triển các ứng dụng CNTT phục vụ quản lý, Công ty CP Công nghệ VCS Việt Nam cung cấp các dịch vụ công nghệ thông tin: 1. Phân phối, hướng dẫn sử dụng sử dụng, bảo trì phần mềm ứng dụng do Công ty phát triển, cung ứng. 2. Cập nhật dữ liệu số. 3. Cho thuê trong lĩnh vực CNTT. 4. Xây dựng phần mềm quản lý theo yêu cầu. 5. Cài đặt mạng máy tính. 6. Các dịch vụ công nghệ thông tin khác.

CÁC DỊCH VỤ KHÁC

CÁC DỊCH VỤ KHÁC

1. Tư vấn đầu tư trong lĩnh vực CNTT. 2. Đại lý phân phối các sản phẩm, dịch vụ và thiết bị CNTT, thiết bị văn phòng. 3. Tư vấn quản lý kinh tế- tài chính.

Bạn cần biết

Hướng dẫn hoàn thuế GTGT

Ngày 6/2/2017 Tổng cục Thuế có Công văn 373/TCT-KK hướng dẫn giải quyết hoàn thuế GTGT đối với trường hợp người nộp thuế có số thuế GTGT chưa khấu trừ hết 12 tháng liên tục...

Các Luật Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 9

Tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII đã thông qua nhiều Luật quan trọng như: Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi); Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật Ngân sách Nhà nước,...

...  
Tái cơ cấu nền kinh tế trong lĩnh vực tài chính - ngân sách nhà nước giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng giai đoạn 2016 - 2020

Những kết quả đạt được và định hướng tái cơ cấu tài chính - ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 202...

...  
Những thành công từ chính sách tài khóa năm 2016

Chính sách tài khóa năm 2016 đã thực hiện điều hành chặt chẽ, linh hoạt, tập trung thực hiện hỗ trợ...

...  
Giải pháp chống thất thu ngân sách nhà nước ở Việt Nam

Viện chiến lược và chính sách tài chính đánh giá tình hình và đưa ra những giải pháp chống thất thu...

...  
Nâng cao hiệu quả các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư

Mới đây, tại phiên đối thoại giữa Bộ Tài chính với Nhóm Đối tác cơ sở hạ tầng châu Á - Thái Bình Dư...

...  
Một số khuyến nghị về đảm bảo nguồn lực cho cải cách chính sách tiền lương

Những thuận lợi, khó khăn và một số khuyến nghị về đảm bảo nguồn lực cho cải cách chính sách tiền l...

            Công ty Cổ phần Công nghệ VCS Việt Nam (VCS Viet Nam Technology Joint Sock Company) là doanh nghiệp chuyên về nghiên cứu giải pháp, phát triển các ứng dụng công nghệ thông tin  vào quản lý kinh tế và quản lý các hoạt động của các cơ quan, tổ chức.