Tổng đài hỗ trợ: 1900.555.526

Quy định mới về việc xác định nhu cầu và nguồn kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế năm 2019

Quy định mới về việc xác định nhu cầu và nguồn kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế năm 2019

Ngày 05 tháng 06 năm 2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 31/2019/TT-BTC hướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí và việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế. Trên cơ sở thông tư, bài viết này nhằm giới thiệu đến quý bạn đọc những quy định mới về việc xác định nhu cầu và nguồn kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế.

Chi tiết...