Xem thêm >>
Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp mới ban hành và quy định về sử dụng phần mềm trong công tác kế toán

Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp mới ban hành và quy định về sử dụng phần mềm trong công tác kế toán

Ngày 17/04/2024 Bộ Tài chính ban hành Thông tư 24/2024/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp (Thông tư 24), có hiệu lực thực hiện từ năm 2025; thay thế các thông tư: Thông tư số 107/2017/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp, Thông tư số 108/2018/TT-BTC hướng dẫn kế toán dự trữ quốc gia, Thông tư số 76/2019/TT-BTC hướng dẫn kế toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi và Thông tư số 79/2019/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán áp dụng cho ban quản lý dự án sử ...

Chi tiết
Bộ Tài chính bãi bỏ 7 thông tư trong lĩnh vực đầu tư công

Bộ Tài chính bãi bỏ 7 thông tư trong lĩnh vực đầu tư công

Mới đây, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 02/2024/TT-BTC về việc bãi bỏ toàn bộ 7 thông tư trong l...

Chi tiết
Tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia

Tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia

Sáng nay (16/1), tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Bộ trưởng Bộ Tài chính...

Chi tiết
Đề xuất sửa đổi Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

Đề xuất sửa đổi Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

Bộ Tài chính đã dự thảo dự án Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi) và đang gửi xin ý kiến thẩm...

Chi tiết
Quốc hội ban hành Nghị quyết áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu

Quốc hội ban hành Nghị quyết áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký ban hành Nghị quyết số 107/2023/QH15 về việc áp dụng thuế t...

Chi tiết