Tổng đài hỗ trợ: 1900.555.526

Tra cứu văn bản


Số hiệu Tên văn bản Cơ quan ban hành Ngày ban hành Ngày hiệu lực
04/2019/NĐ-CP Nghị định 04/2019/NĐ-CP quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô Văn phòng Chính phủ 11/01/2019 25/02/2019
136/2018/TT-BTC Thông tư 136/2018/TT-BTC sửa đổi Thông tư 13/2017/TT-BTC quy định về quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Bộ Tài chính 28/12/2018 01/04/2018
119/2018/TT-BTC Thông tư 119/2018/TT-BTC quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Bộ Tài chính 05/12/2018 20/01/2019
161/2018/NĐ-CP Nghị định 161/2018/NĐ-CP sửa đổi quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập Văn phòng Chính phủ 29/11/2018 15/01/2019
149/2018/NĐ-CP Nghị định 149/2018/NĐ-CP hướng dẫn khoản 3 Điều 63 Bộ luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc Văn phòng Chính phủ 07/11/2018 01/01/2019
99/2018/TT-BTC Thông tư 99/2018/TT-BTC hướng dẫn lập báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị kế toán nhà nước là đơn vị kế toán cấp trên do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Bộ Tài chính 01/11/2018 01/01/2019
148/2018/NĐ-CP Nghị định 148/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động Văn phòng Chính phủ 24/10/2018
146/2018/NĐ-CP Nghị định 146/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo hiểm y tế Văn phòng Chính phủ 17/10/2018
145/2018/NĐ-CP Nghị định 145/2018/NĐ-CP bổ sung Nghị định 86/2015/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021 Văn phòng Chính phủ 16/10/2018 01/12/2018
90/2018/TT-BTC Thông tư 90/2018/TT-BTC sửa đổi Thông tư 61/2017/TT-BTC hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Bộ Tài chính 28/09/2018 01/01/2019