Tổng đài hỗ trợ: 1900.555.526

Thông tin

Những quy định mới về việc hạch toán kế toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi do Nhà nước đầu tư, quản lý theo Thông tư số 76/2019/TT-BTC

Những quy định mới về việc hạch toán kế toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi do Nhà nước đầu tư, quản lý theo Thông tư số 76/2019/TT-BTC

  • 26/11/2019

Ngày 05 tháng 11 năm 2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 76/2019/TT-BTC hướng dẫn về chứng từ k...

Quy định mới về việc xác định nhu cầu và nguồn kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế năm 2019

Quy định mới về việc xác định nhu cầu và nguồn kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế năm 2019

  • 17/10/2019

Ngày 05 tháng 06 năm 2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 31/2019/TT-BTC hướng dẫn việc xác định...

Những điểm nổi bật của Thông tư số 24/2019/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô
Hướng dẫn cách xác định nhu cầu và nguồn thực hiện cải cách tiền lương cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang năm 2018

Hướng dẫn cách xác định nhu cầu và nguồn thực hiện cải cách tiền lương cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang năm 2018

  • 29/11/2018

Ngày 06/08/2018 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 68/2018/TT-BTC hướng dẫn xác định nhu cầu, ngu...

VCS VIỆT NAM TÍCH CỰC TRIỂN KHAI PHẨN MỀM	 PHÙ HỢP VỚI CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MỚI VÀ CÁC QUY ĐỊNH LIÊN QUAN

VCS VIỆT NAM TÍCH CỰC TRIỂN KHAI PHẨN MỀM PHÙ HỢP VỚI CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MỚI VÀ CÁC QUY ĐỊNH LIÊN QUAN

  • 26/01/2018

Vừa qua, Bộ Tài chính đã ban hành các văn bản sửa đổi, bổ sung một số chế độ kế toán và các quy địn...

Chính thức tăng mức lương tối thiểu vùng bắt đầu từ 01/01/2018.

Chính thức tăng mức lương tối thiểu vùng bắt đầu từ 01/01/2018.

  • 04/01/2018

Ngày 07/12/2017 Chính phủ vừa ban hành Nghị định 141/2017/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đ...

Quy định mới về kinh phí xây dựng nông thôn mới

Quy định mới về kinh phí xây dựng nông thôn mới

  • 04/01/2018

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 121/2017/TT-BTC quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiệ...