Tổng đài hỗ trợ: 1900.555.526

Thông tin

VCS VIỆT NAM TÍCH CỰC TRIỂN KHAI PHẨN MỀM	 PHÙ HỢP VỚI CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MỚI VÀ CÁC QUY ĐỊNH LIÊN QUAN

VCS VIỆT NAM TÍCH CỰC TRIỂN KHAI PHẨN MỀM PHÙ HỢP VỚI CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MỚI VÀ CÁC QUY ĐỊNH LIÊN QUAN

  • 26/01/2018

Vừa qua, Bộ Tài chính đã ban hành các văn bản sửa đổi, bổ sung một số chế độ kế toán và các quy địn...

Chính thức tăng mức lương tối thiểu vùng bắt đầu từ 01/01/2018.

Chính thức tăng mức lương tối thiểu vùng bắt đầu từ 01/01/2018.

  • 04/01/2018

Ngày 07/12/2017 Chính phủ vừa ban hành Nghị định 141/2017/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đ...

Quy định mới về kinh phí xây dựng nông thôn mới

Quy định mới về kinh phí xây dựng nông thôn mới

  • 04/01/2018

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 121/2017/TT-BTC quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiệ...

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VCS VIỆT NAM CUNG ỨNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN HỢP TÁC XÃ PHÙ HỢP VỚI THÔNG TƯ 24/2017/TT-BTC
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VCS VIỆT NAM CUNG ỨNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP PHÙ HỢP VỚI THÔNG TƯ 107/2017/TT-BTC.

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VCS VIỆT NAM CUNG ỨNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP PHÙ HỢP VỚI THÔNG TƯ 107/2017/TT-BTC.

  • 04/01/2018

Phần mềm tin cậy cho người làm công tác kế toán các đơn vị Hành chính, sự nghiệp.

Tổng quan điểm mới Thông tư số 107/2017/TT-BTC về chế độ kế toán Hành chính, sự nghiệp.

Tổng quan điểm mới Thông tư số 107/2017/TT-BTC về chế độ kế toán Hành chính, sự nghiệp.

  • 02/12/2017

Ngày 10/10/2017 Bộ tài chính ban hành Thông tư 107/2017/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán hành chính ...

Tăng cường biện pháp quản lý, bình ổn thị trường giá cả cuối năm 2017

Tăng cường biện pháp quản lý, bình ổn thị trường giá cả cuối năm 2017

  • 15/11/2017

Ngày 10/11, Bộ Tài chính đã có công văn 15259/BTC-QLG gửi các Bộ: Công Thương, Nông nghiệp và Phát ...