Tổng đài hỗ trợ: 1900.555.526

Phần mềm cho khu vực HCSN

Phần mềm kế toán Ngân sách và Tài chính xã VCS-eBudget

Phần mềm kế toán Ngân sách và Tài chính xã VCS-eBudget

Phần mềm kế toán Ngân sách và tài chính xã (gọi tắt là Phần mềm kế toán ngân sách xã), được xây dựng trên nền công nghệ và kỹ thuật hiện đại, tiên tiến; với nhiều tính năng vượt trội, dễ sử dụng; phù hợp với đặc thù của công tác kế toán ngân sách và hoạt động tài chính ở các xã, phường, thị trấn. Tuân thủ và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của Chế độ kế toán Ngân sách và Tài chính xã và các quy định hiện hành có liên quan của Nhà nước, như: - Quyết định số 94/2005/QĐ- BTC ngày 12/12/2005 của Bộ tài chính về việc ban hành Chế độ Kế toán Ngân sách và Tài chính xã; Thông tư 146/2011/TT- BTC ngày 26/10/2011 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Ngân sách và tài chính xã; - Các quy định liên quan của Nhà nước đến công tác kế toán Ngân sách xã.


Đặt mua sản phẩm


Bộ phận kinh doanh: 0969.388.989 hoặc 0989.834.888

Phần mềm kế toán ngân sách xã VCS EBUDGET có các tính năng cơ bản sau:

- Hỗ trợ thiết lập chứng từ kế toán, rất thuận tiện cho công tác nghiệp vụ.

- Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đặc thù của công tác theo dõi, phản ảnh các nghiệp vụ thu, chi ngân sách của ngân sách và hoạt động tài chính ở các xã, phường, thị trấn.

- Hỗ trợ hạch toán các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh, phù hợp với đặc thù của công tác kế toán ở cấp xã.

- Quản lý tài sản và hỗ trợ tính hao mòn tài sản cố định do xã quản lý theo quy định.

- Cung cấp đầy đủ sổ kế toán, báo cáo tài chính theo quy định và theo các yêu cầu theo dõi đặc thù của đơn vị.

- Hỗ trợ khóa sổ kế toán cuối năm, mở sổ đầu năm khi kết thúc niên độ kế toán; kết chuyển số liệu kế toán;

- Các tính năng, tiện ích khác:

+ Đáp ứng yêu cầu kế toán chủ của đầu tư trên cùng phần mềm;

+ Hỗ trợ phát hiện sai sót nghiệp vụ khi thực hiện các thao tác trên phần mềm;

+ Hỗ trợ cơ chế an toàn dữ liệu;

+ Đáp ứng yêu cầu Quản lý người sử dụng và thẩm quyền can thiệp vào dữ liệu.

     Các xã, phường, thị trấn sử dụng Phầm mềm Kế toán ngân sách xã được Công ty hướng dẫn, hỗ trợ sử dụng đến thành thạo, được Công ty phát triển, bảo trì phần mềm khi Nhà nước có sự điều chính, bổ sung các quy định liên quan đến công tác Kế toán Ngân sách và tài chính xã.

     Trân trọng cảm ơn các xã, phường, thị trấn đã quan tâm, sử dụng sản phẩm và dịch vụ của Công ty!