Tổng đài hỗ trợ: 1900.555.526

Phần mềm cho các Doanh nghiệp

Phần mềm kế toán đơn vị Chủ đầu tư (áp dụng cho Doanh nghiệp) VCS-INVEST (E)

Phần mềm kế toán đơn vị Chủ đầu tư (áp dụng cho Doanh nghiệp) VCS-INVEST (E)

Là sản phẩm chuyên dụng hàng đầu cho công tác kế toán Ban quản lý dự án đầu tư trong các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế; được xây dựng trên nền công nghệ và kỹ thuật hiện đại, tiên tiến; với nhiều tính năng vượt trội, dễ sử dụng; Tuân thủ và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của công tác kế tại các ban quản lý dự án đầu tư trong CÁC DOANH NGHIỆP do Bộ Tài chính ban hành: - Thông tư số 195/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán áp dụng cho đơn vị chủ đầu tư; - Các quy định khác của nhà nước liên quan đến kế toán đơn vị chủ đầu tư.


Đặt mua sản phẩm


Bộ phận kinh doanh: 0969.388.989 hoặc 0989.834.888

- Quản lý người sử dụng chi tiết đến từng cá nhân và thẩm quyền can thiệp vào dữ liệu;

- Hỗ trợ thiết lập in chứng từ kế toán, theo dõi thanh toán vốn đầu tư; tìm kiếm chứng từ nhanh chóng, rất thuận tiện cho công tác nghiệp vụ;

- Hỗ trợ hạch toán các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh trong hoạt động đầu tư vào các tài khoản kế toán, thống nhất giữa hạch toán tổng hợp và hạch toán chi tiết; đáp ứng yêu cầu theo dõi, quản lý nguồn vốn, chi phí đầu tư theo công trình, hạng mục công trình; chi phí đầu tư dở dang; chi phí đầu tư dự án hoàn thành, chờ phê duyệt quyết toán;

- Đáp ứng yêu cầu quản lý chi phí hoạt động sản xuất sản phẩm, chạy thử từ dự án đầu tư;

- Quản lý tài sản, tính và phân bổ khấu hao mòn tài sản cố định theo quy định;

- Hỗ trợ lập các loại sổ sách, báo cáo tài chính theo đúng mẫu biểu quy định trong Chế độ kế toán đơn vị chủ đầu tư trong khu vực doanh nghiệp.

- Hỗ trợ khóa sổ kế toán cuối năm, mở sổ đầu năm khi kết thúc niên độ kế toán;

- Hỗ trợ kết chuyển số dư các tài khoản kế toán khi có thông báo xét duyệt quyết toán đầu tư dự án;

- Các tính năng, tiện ích khác:

+ Đảm bảo thực hành chế độ kế toán chủ đầu tư trên hệ thống;

+ Chỉ dẫn, thông báo, nhắc nhở người sử dụng trách sai sót khi thực hiện các thao tác trên phần mềm;

+ Đảm bảo an toàn dữ liệu bằng cơ chế sao lưu và phục hồi dữ liệu của phần mềm;

+ Các tính năng khác.

     Phần mềm kế toán đơn vị chủ đầu tư là công cụ để nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác kế toán của chủ đầu tư trong các doanh nghiệp. Khi đơn vị sử dụng phần mềm, các đơn vị sẽ được Công ty cung ứng các dịch vụ kèm theo để đảm bảo sự thành công, đồng thời được công ty bảo trì sử dụng sản phẩm khi Nhà nước có sự điều chính, bổ sung Chế độ kế toán chủ đầu tư.

     Các cơ quan, đơn vị chủ đầu tư có nhu cầu sử dụng phần mềm và dịch vụ phần mềm xin liên hệ với Công ty để được đáp ứng.

     Xin trân trọng cảm ơn!