Tổng đài hỗ trợ: 1900.555.526

Thông tin

Chính phủ ban hành chính sách tiếp tục tháo gỡ khó khăn trong bối cảnh đại dịch Covid-19

  • 09/06/2020

Ngày 29/05/2020, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 84/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19

Ngày 29/05/2020, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 84/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Một số nội dung đáng chú ý như sau:

1. Chính sách hỗ trợ về thuế, phí, lệ phí, tín dụn, tiền thuê đất

- Giảm 15% tiền thuê đất phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo quyết định,

- Giảm 2% lãi suất cho vay trực tiếp, cho vay gián tiếp đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa từ Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa;

- Giảm 50% lệ phí trước bạ khi đăng ký ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước tới hết năm 2020 nhằm kích thích tiêu dùng trong nước.

- Gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước đối với các khoản phải nộp phát sinh từ tháng 3/2020

- Chính phủ cho phép các khoản đóng góp, ủng hộ trong các hoạt động chống dịch COVID-19 là khoản chi phí hợp lý được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

2. Tiết kiệm chi ngân sách nhà nước:

- Cắt giảm tối thiểu 70% kinh phí hội nghị, công tác trong và ngoài nước còn lại của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương (trừ Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Y tế, kinh phí thực hiện năm Chủ tịch ASEAN 2020 và các hoạt động ngoại giao quốc gia khác của Bộ Ngoại giao) và tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên khác còn lại của năm 2020, đặc biệt là các khoản chi mua sắm chưa thực sự cần thiết.

- Các bộ, cơ quan trung ương và địa phương:  Tiết kiệm, giảm dự toán chi thường xuyên, thu hồi về NSNN dành nguồn cho các nhiệm vụ cấp bách khác

3. Đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, Thu hút vốn đầu tư toàn xã hội

- Chính phủ cho phép không áp dụng quy định tiết kiệm 10% tổng mức đầu tư đối với dự án khởi công mới trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 và được bố trí vốn từ kế hoạch đầu tư công năm 2020.

- Trước 30 tháng 6 năm 2020 hoàn thành việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2020 cho các dự án

-  Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2020.

- Chính phủ giao các bộ, cơ quan trung ương, địa phương khẩn trương đẩy nhanh tiến độ xem xét, giải quyết thủ tục đầu tư cho các dự án theo đề xuất của doanh nghiệp.

- Hướng dẫn xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chí an toàn cho từng loại hình sản xuất kinh doanh, đảm bảo mục tiêu kép. Chuẩn bị tốt nhất các điều kiện cần thiết để thu hút nguồn lực đầu tư mới như: công tác quy hoạch; hạ tầng; công tác đào tạo nguồn nhân lực; đảm bảo về năng lượng; cải cách thủ tục hành chính.

4. Nhiệm vụ của Các bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương

- Tập trung lựa chọn, tái cấu trúc quy trình, cung cấp trên môi trường điện tử các thủ tục hành chính có nhu cầu lớn, liên quan nhiều đến hoạt động của người dân, doanh nghiệp kết nối, tích hợp với Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

- Rà soát, cắt giảm triệt để các thủ tục hành chính còn chồng chéo.

- Đổi mới lề lối phương thức làm việc thông qua việc hồ sơ công việc trên môi trường điện tử, thực hiện gửi nhận văn bản điện tử liên thông 4 cấp chính quyền .

- Các địa phương chủ động xây dựng phương án, kịch bản đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp, cung ứng hàng hóa, …

5. Tiếp tục rà soát, đề xuất các chính sách hỗ trợ khác:

- Chính phủ đang trình Ủy ban thường vụ Quốc hội, Quốc hội xem xét, quyết định giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ,…

- Bộ tài chính: Tiếp tục rà soát, đề xuất việc miễn, giảm các loại phí, lệ phí nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp do tác động của dịch bệnh Covid;  Xem xét điều chỉnh thời gian gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, tiền thuê đất, bổ sung,… trình Chính phủ .

- Bộ giáo dục- đào tạo: đề xuất phương án miễn, giảm học phí các cấp Trung học cơ sở, Trung học phổ thông vào các quý II và III năm 2020.

            -VCS Việt Nam-