Tổng đài hỗ trợ: 1900.555.526

THÔNG TIN

Quy định mới về kinh phí xây dựng nông thôn mới

Quy định mới về kinh phí xây dựng nông thôn mới

  • 04/01/2018

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 121/2017/TT-BTC quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiệ...