Tổng đài hỗ trợ: 1900.555.526

Thông tin

VCS VIỆT NAM TÍCH CỰC TRIỂN KHAI PHẨN MỀM PHÙ HỢP VỚI CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MỚI VÀ CÁC QUY ĐỊNH LIÊN QUAN

  • 26/01/2018

Vừa qua, Bộ Tài chính đã ban hành các văn bản sửa đổi, bổ sung một số chế độ kế toán và các quy định có liên quan, có hiệu lực thực hiện từ ngày 01/01/2018. VCS Việt Nam đang tích cực triển khai sản phẩm, dịch vụ phần mềm phù hợp với các sửa đổi, bổ sung trên đến các cơ quan, đơn vị.

Bước vào năm 2018, mừng xuân năm mới, Công ty Cổ phần Công nghệ VCS Việt Nam đã triển khai tích cực công tác bảo trì, nâng cấp phẩn phẩm mềm kế toán cho các lĩnh vực như: Kế toán đơn vị Hành chính sự nghiệp, Kế toán Ngân sách và Tài chính xã, Kế toán Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã,.... Đây là những phẩm mềm đã được Công ty nâng cấp, bổ sung các quy định mới của Bộ Tài chính liên quan đến công tác kế toán đơn vị Hành chính Sự nghiệp, Ngân sách và Tài chính xã, Hợp tác xã, liên hiệp Hợp tác xã, có hiệu lực từ 01/01/2018. Cụ thể:

1. Đối với kế toán khu vực công: các phần mềm Kế toán Hành chính Sự nghiệp và Kế toán Ngân sách và Tài chính xã đã được Công ty bổ sung, hoàn thiện, gồm:

- Phần mềm Kế toán Hành chính sự nghiệp (VCS- ACS): Đã cập nhật, bổ sung các quy định về chứng từ kế toán, hệ thống tài khoản và nguyên tắc hạch toán, sổ sách, báo cáo tài chính theo Thông tư 107/2017/TT-BTC (Thay thế cho kế độ kế toán hành chính sự nghiệp ban hành theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC và Thông tư 185/2010/TT-BTC); Cập nhật Hệ thống Mục lục Ngân sách Nhà nước mới theo Thông tư 324/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính.

(Ảnh: Công ty triển khai Phẩn mềm Kế toán HCSN phù hợp với Thông tư 107/2017/TT-BTC)

- Phần mềm Kế toán Ngân sách và Tài chính xã (VCS - ebutget): Cập nhật đầy đủ Hệ thống Mục lục Ngân sách Nhà nước mới theo Thông tư 324/2016/TT-BTC và mẫu biểu quyết toán ngân sách theo Thông tư 344/2016/TT-BTC.

(Ảnh: Công ty triển khai Phẩn mềm Kế toán Kế toán Ngân sách và Tài chính xã đã bổ sung các quy định mới có liên quan có hiệu lực từ 01/01/2018)

2. Đối với lĩnh vực Kinh tế tập thể: Đã công ty đã cập nhật, bổ sung Phần mềm Kế toán Hợp tác xã (VCS- Paddy) đáp ứng đầy đủ các quy định về chứng từ kế toán, hệ thống tài khoản và nguyên tắc hạch toán, sổ sách, báo cáo tài chính theo Thông tư 24/2017/TT-BTC.

(Ảnh: Công ty triển khai Phẩn mềm Kế toán Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã phù hợp với Thông tư 24/2017/TT-BTC)

Bên cạnh việc sửa đổi, bổ sung phẩn mềm phù hợp với các chế độ kế toán tài chính mới, Công ty đã cập nhật thêm nhiều tính năng, công nghệ mới cho các sản phẩm trên để nâng cao tính tiện ích cho người dùng, luôn đáp ứng tiêu chí là Phần mềm dễ sử dụng, xứng đáng với niềm tin của cán bộ làm công tác kế toán.

Hiện nay, Công ty đang tích cực triển khai các phần mềm và dịch vụ phần mềm trên đến các cơ quan, đơn vị. Với bề dày kinh nghiệm, chuyên môn sâu nhiều năm trong nghiên cứu, phát triển ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác kế toán, phầm mềm và dịch vụ do Công ty cung ứng luôn dễ sử dụng; Đồng thời, Công ty cũng luôn đảm bảo các dịch vụ hỗ trợ, bảo trì chuyên nghiệp nên Công ty tin tưởng sẽ góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong quản lý kinh tế, tài chính của các cơ quan, đơn vị.   

Quý Cơ quan, đơn vị có nhu cầu, xin liên hệ với Công ty để được phục vụ.

Công ty trân trọng cảm ơn.

(Đăng ký nhu cầu sử dụng sản phẩm Tại đây hoặc gọi số: 0969 388 899; 0989 834 888).

                                                                                 VCSVietNam


Tags: