Tổng đài hỗ trợ: 1900.555.526

Thông tin

Kho bạc Nhà nước tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017

  • 14/12/2016

Sáng 12/12, tại Hà Nội, Kho bạc Nhà nước đã tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN). Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Cùng tham dự có Tổng giám đốc KBNN Nguyễn Hồng Hà, ban Lãnh đạo KBNN, các đơn vị chức năng thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính, các đơn vị chức năng của KBNN và các điểm cầu tại KBNN các tỉnh thành phố.


P:\NAM 2016\2. TIN BAI\1. PHONG BAO CHI\4. Nguyen Lan Phuong\Tin bai thang 12\KBNN 12.12.2016\Sua\TT Tran Xuan Ha.jpg
Thứ trưởng Trần Xuân Hà phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Tổng kết

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc Trần Kim Vân cho biết, ngay từ đầu năm 2016 KBNN đã đề ra 6 nhóm giải pháp thực hiện với phương châm hành động là “Tập trung nguồn lực thực hiện Chiến lược phát triển KBNN; đẩy mạnh cải cách, hiện đại hóa các hoạt động nghiệp vụ và quản lý nội bộ; tăng cường đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của toàn hệ thống, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao”. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, hệ thống KBNN đã luôn bám sát chủ trương, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ Tài chính và chính quyền các cấp. Với truyền thống đoàn kết, sự nỗ lực cố gắng của toàn thể công chức, viên chức, hệ thống KBNN đã hoàn thành tốt chương trình công tác năm 2016.

Kết quả tích cực đạt được trong năm 2016

Trong năm 2016, các đơn vị của KBNN trong toàn hệ thống đã chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu trên địa bàn thực hiện có hiệu quả các giải pháp, biện pháp theo chỉ đạo của Bộ Tài chính và của địa phương trong công tác tổ chức thu, trao đổi, cung cấp thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế. Tính đến hết ngày 30/11/2016, tổng thu NSNN đạt 1.057.718 tỷ đồng, trong đó thu trong cân đối đạt 907.588 tỷ đồng, bằng 89,46 so với dự toán năm.

KBNN cũng đã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan đôn đốc công tác thu nộp phí visa của Bộ Ngoại giao, đôn đốc việc hoàn trả, điều chỉnh thu của các địa phương; Công tác phối hợp thu với các ngân hàng thương mại tiếp tục được đẩy mạnh trên phạm vi toàn quốc với các hình thức thu quầy giao dịch của ngân hàng thương mại, thu qua các kênh giao dịch điện tử Internet, ATM… KBNN các cấp đã chủ động đối chiếu, rà soát số dư các tài khoản tạm thu chờ nộp ngân sách, tạm giữ chờ xử lý của các cơ quan, đơn vị mở tờ khai tại KBNN, với tổng số dư tính đến hết ngày 30/11/2016 là 46.035 tỷ đồng. Bên cạnh đó, KBNN cũng đã cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin thu cho các cơ quan thuế, Hải quan và tích cực phối hợp xử lý những vướng mắc trong điều hành thu.

Đối với công tác chi thường xuyên, tính đến hết năm 2016, hệ thống KBNN kiểm soát ước đạt 785.386 ) tỷ đồng (tính đến 30/11/2016) bằng 93,8% dự toán năm; tỷ lệ giải ngân cao hơn về số tuyệt đối nhưng thấp hơn về số tương đối so với cùng kỳ năm trước. Thông qua công tác kiểm soát chi NSNN, các đơn vị KBNN đã phát hiện và yêu cầu bổ sung hồ sơ thanh toán khoảng 29.762 khoản chi chưa đủ thủ tục, số tiền thực từ chối thanh toán là 43 tỷ đồng. Một số đơn vị KBNN làm tốt công tác kiểm soát chi thường xuyên như KBNN Vĩnh Long; Lai Châu; Trà Vinh; Hà Nam; Nghệ An…

Đối với chi đầu tư xây dựng cơ bản: tính đến hết năm 2016, hệ thống KBNN kiểm soát chi ước đạt 285.861,1 tỷ đồng, bằng 84,5% so với kế hoạch năm.

P:\NAM 2016\2. TIN BAI\1. PHONG BAO CHI\4. Nguyen Lan Phuong\Tin bai thang 12\KBNN 12.12.2016\Sua\DSC_0978.JPG
Toàn cảnh Hội nghị

Nhiệm vụ trọng tâm năm 2017

Về triển khai nhiệm vụ năm 2017, hệ thống KBNN tiếp tục hướng tới mục tiêu Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020. Năm 2017, hệ thống KBNN xác định mục tiêu và phương châm hành động: “Đẩy mạnh thực hiện Chiến lược phát triển KBNN; tập trung hoàn thiện khuôn khổ pháp lý đầy đủ, đồng bộ cho việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của hệ thống KBNN; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các đơn vị sử dụng NSNN; tăng cường đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; đổi mới và sáng tạo; hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao”.

Để thực hiện mục tiêu này, KBNN đã cụ thể hóa bằng những nhiệm vụ trọng tâm như: Tập trung nguồn lực thực hiện Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020 và kế hoạch phát triển giai đoạn 2016-2020 của hệ thống KBNN đảm bảo đúng mục tiêu, yêu cầu; xây dựng cơ chế, chính sách, quy trình nghiệp vụ phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ của hệ thống KBNN; tổ chức điều hành quản lý quỹ NSNN đảm bảo chặt chẽ, an toàn, nâng cao vai trò, trách nhiệm của KBNN trong thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách, tăng cường quản lý chi tiêu công; tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ huy động vốn cho NSNN và cho đầu tư phát triển; tổ chức tốt công tác kế toán, thanh toán đảm bảo an toàn, cung cấp thông tin, báo cáo đầy đủ, kịp thời, chính xác; thực hiện tốt công tác tổng hợp, lập báo cáo quyết toán NSNN năm 2015; Đảm bảo an ninh, an toàn tiền và tài sản Nhà nước giao cho KBNN quản lý; bám sát mục tiêu chương trình tổng thế cải cách thủ tục hành chính của Chính phủ, Bộ Tài chính, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong toàn hệ thống KBNN; đẩy mạnh ứng dụng cộng nghệ thống tin trong hoạt động nghiệp vụ và quản lý nội bộ.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Trần Xuân Hà đánh giá cao những kết quả đạt được của tập thể cán bộ công chức KBNN trong năm qua. Thứ trưởng cho biết, kết quả 2016 toàn bộ hệ thống KBNN đã có nhiều nỗ lực trong việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, nỗ lực trong việc hoàn thiện xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về kho quỹ, cơ chế chính sách liên quan đến nghiệp vụ kho quỹ được chú trọng - đây là cơ sở pháp lý quan trọng của hệ thống KBNN; đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thuế, Hải quan và các cơ quan tài chính các cấp tạo được nguồn thu và thực hiện vai trò kiểm soát chi qua Kho bạc. Đặc biệt là trong thu ngân sách, trong đó thu ngân sách địa phương tốt, nhiều địa phương đã vượt dự toán được giao. Thu ngân sách Trung ương cũng cố gắng hoàn thành dự toán được giao từ đầu năm và các công tác khác như công tác quản lý nhân sự, đào tạo… cũng được chú trọng nhằm đảm bảo an toàn an ninh về tiền và tài sản của Nhà nước do hệ thống KBNN quản lý.

P:\NAM 2016\2. TIN BAI\1. PHONG BAO CHI\4. Nguyen Lan Phuong\Tin bai thang 12\KBNN 12.12.2016\Sua\A Ha phat bieu.jpg
Tổng Giám đốc KBNN Nguyễn Hồng Hà tiếp thu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị

Tuy nhiên, cũng còn nhiều vấn đề cần khắc phục và nỗ lực hơn nữa và cần được điều chỉnh cho phù hợp trong thời gian tới đây đặc biệt là trong năm 2017. Do đó, bên cạnh những nhiệm vụ trọng tâm mà KBNN đã đề ra, Thứ trưởng yêu cầu KBNN cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất: Cần phối hợp với các đơn vị chức năng tập trung thực hiện đầy đủ các văn bản mang tính quy phạm pháp luật. Đảm bảo khung khổ pháp luật cho phù hợp trong toàn ngành.

Thứ hai: Thực hiện tốt nhiệm vụ tài chính ngân sách được các cấp ủy Đảng, các cấp chính quyền giao. Tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng nỗ lực huy động vốn cho Ngân sách nhà nước;

Thứ ba: Tiếp tục đổi mới cải cách thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến và triển khai ở các cấp từ Trung ương đến địa phương.

Thứ tư: Tăng cường công tác thanh tra kiểm tra chuyên ngành và kiểm tra nội bộ trong toàn hệ thống KBNN;

Thứ năm: Tiếp tục nghiên cứu việc xây dựng, hoàn thiện các đề án lớn đã đăng ký mà trọng tâm là báo cáo tài chính nhà nước; quản lý chi đầu tư phát triển qua mạng; công tác quản lý ngân quỹ - quản lý nguồn tiền và sử dụng dòng vốn hiệu quả…

Thứ sáu: Tăng cường quản lý nội ngành, thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng và bổ nhiệm cán bộ công chức, cán bộ kế nhiệm… từ Trung ương và địa phương đểu phải vững mạnh về nhận sự và phát huy tốt truyền thống đoàn kết và nhất trí cao trong toàn ngành để đảm bảo thực hiện tốt những nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước, Chính phủ và của Bộ Tài chính giao phó./.

- Nguồn: Mof.gov.vn-

Tags: